Børnehuset Birkedal

Kalender


 • Ons 31 mar
  Lukkedag

 • Fre 14 maj
  Lukkedag

Velkommen til Børnehuset Birkedals webside. Her kan du læse om vores værdier, dagligdag og huset generelt. Her er vores tilsynsrapport.

Hverdagslivstemaer


Hvert år skal vi udarbejde en pædagogisk læreplan med mål og tegn for læring.

Her kan i se et udsnit af vores konkrete læreplaner.

2011: Sprogtema 

2012: Kunst og kreativitet

2012: Venskabskufferten

2013: Aktiviteter med fokus på vand

2014: "Den grimme ælling"- temaet til årets Sommerfest

2015: Skovuger med fokus på nordisk mytologi

2016: Naturuger i foråret

2017: Rutiner ved frokostmåltidet i vuggestuen:

2017: Rutiner ved frokostmåltidet i børnehaven:

2018: Sproglig udvikling i børnehaven

2018: Sproglig udvikling i vuggestuen

Denne form for dokumentation slutter i 2019. Fra 2020 skal vi dokumentere ud fra en ny pædagogisk læreplan, som udgives i oktober 2020.Denne læreplan vil beskrive Birkedal ud fra følgene:

 • et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
 • etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, for eksempel i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
 • beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
 • at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund
 • etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud.