Børnehuset Birkedal

Kalender


 • Ons 31 mar
  Lukkedag

 • Fre 14 maj
  Lukkedag

Velkommen til Børnehuset Birkedals webside. Her kan du læse om vores værdier, dagligdag og huset generelt. Her er vores tilsynsrapport.

https://www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=358527&pu=true

Her kan I læse Birkedals nye styrkede pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan er først og fremmest et værktøj for leder og personale og den skal understøtte udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske praksis generelt.

Men læreplanen skal også være et dynamisk dokument som vi løbende opdaterer med ny viden og praksis og sammen med forældrebestyrelse skal læreplanen evalueres hvert andet år.

Når I læser læreplanen (som desværre er lang :-) undskyld) skal I være opmærksomme på, at alt det der er skrevet med SORT er en generel Furesø ramme for arbejdet med læreplan. Alt det skrevet med BLÅT og RØDT er Birkedals egne ord – vores refleksioner og pædagogiske værdier og praksisfortællinger fra hverdagen.

 

Læreplan vil beskrive Birkedal ud fra følgende:

 • et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
 • etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, for eksempel i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
 • beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
 • at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund
 • etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud.